คลังเก็บป้ายกำกับ: ขายหญ้าแฝก

คุณสมบัติของหญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

คุณสมบัติของหญ้าแฝก

images (8)

คำถาม: ผมปลูกพวกไม้ผลไม้ยืนต้นครับ ค่อนข้างแล้งมาก ทราบมาว่า หญ้าแฝกช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดิน ทั้งยังช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ด้วย ขอทราบวิธีการทำครับimages (6)

คำตอบ ในพื้นที่ลาดชันส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดิน วิธีการแก้ไขแบบง่าย ลงทุนต่ำ เขาใช้วิธีการปลูกหญ้าแฝก ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ผลดี ทั้งยังรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายให้กับพื้นที่อีกด้วยนะครับวิธีการและรูปแบบการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ เกษตรกรสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดังนี้

1.พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง โดยเฉพาะแถบภาคเหนือและภาคใต้ ที่เกษตรกรนิยมปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นนั้น ส่วนใหญ่จะปลูกบนคันคูรับน้ำรอบขอบเขา หรือขั้นบันไดดิน ซึ่งมักพบปัญหาคันดินที่สร้างไว้ถูกน้ำฝนกัดเซาะพังทลายเสียหายเป็นประจำ ปัจจุบันสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยการปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแนวรั้วบริเวณคันคูขอบเขา หรือขั้นบันไดดินด้านนอก

-การเตรียมพันธุ์หญ้าแฝก เตรียมเพาะชำหน่อพันธุ์ไว้ในถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 2×6 นิ้ว หรือขอพันธุ์จากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินในจังหวัด

-การเตรียมดิน หลังจากได้ทำคันคูรับน้ำรอบขอบเขา หรือขั้นบันไดดินแล้ว จะต้องเร่งเตรียมดินบริเวณขอบคัน เพื่อปลูกหญ้าแฝกทันที โดยให้พรวนดินให้ละเอียดเป็นแนวแคบๆ ชิดขอบคันด้านนอก เพื่อให้หญ้าแฝกเจริญเติบโต และทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ควรผสมปุ๋ยหมัก และโรยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 แค่เพียงบางๆ คลุกเคล้าลงไปด้วย จะได้ผลดีมาก

-การปลูกหญ้าแฝก นำกล้าหญ้าแฝกที่ได้จัดเตรียมไว้ลงปลูก โดยดึงถุงพลาสติกออก ปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างโคนต้น 5-10 เซนติเมตร กลบดินให้แน่น ควรปลูกในขณะที่ดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่

-การดูแลรักษา ในระยะแรกต้องปลูกซ่อมทันทีเมื่อพบต้นที่ตายไป หลังปลูก 3 เดือนให้ตัดยอด หรือใบให้เหลือความสูง ประมาณ 40 เซนติเมตร จะทำให้หญ้าแฝกแตกกอเรียงชิดติดกันได้เร็วยิ่งขึ้น และให้กำจัดวัชพืชพวกไม้เถาด้วย

2.พื้นที่ที่มีความลาดชันปานกลาง-ต่ำ จะเป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝนที่ไหลบ่า จึงควรที่จะมีการปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ ความถี่ห่างของแนวหญ้าแฝกที่จะปลูก ขึ้นอยู่กับระดับความสูงต่ำของพื้นที่ พื้นที่มีความลาดชันสูง แนวหญ้าแฝกก็จะถี่กว่าพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ แต่ทั้งนี้ ความห่าง
ระหว่างแนวหญ้าแฝกที่จะปลูก จะต้องอยู่ห่างกันไม่เกินค่าสูงต่ำ ตามแนวดิ่ง 1.50 เมตร ซึ่งจะหาได้จากการใช้สายยางหาระดับแบบช่างไม้

3.บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสม่ำเสมอ ในพื้นที่สวนไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชันสม่ำเสมอนั้น ทำได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อกำหนดแนวที่จะปลูก ได้แนวแรกแล้ว แนวต่อๆ ไปก็ใช้จำนวนแถวของไม้ผลที่ปลูกเป็นตัวกำหนด ส่วนวิธีการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ตามเป้าประสงค์ ควรจะได้ไปปรึกษานักวิชาการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดินอย่างใกล้ชิด

4.พื้นที่ที่มีความลาดชันไม่สม่ำเสมอ หรือมีความลาดชันเพียงเล็กน้อย ก็จะมีปัญหาการสูญเสียดินจากน้ำฝนที่ไหลบ่าไม่มากนัก การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นใน
ดินกระทำโดยการปลูกแบบครึ่งวงกลม การปลูกหญ้าแฝกห่างจากโคนไม้ผล 1.50-
2.00 เมตร แบบครึ่งวงกลม หงายรับน้ำฝนที่จะไหลบ่าลงมาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ การปลูกหญ้าแฝกแบบครึ่งวงกลม ก็มีการเตรียมดิน การปลูก รวมทั้งการดูแลรักษาเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว

5.พื้นที่ที่ไม่มีความลาดชัน หรือพื้นที่ราบ ให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ในพื้นที่ โดยให้ไหลบ่าออกจากพื้นที่ให้น้อยที่สุด วิธีการปลูกหญ้าแฝกก็จะปลูกเป็นแถวเดี่ยวล้อมรอบพื้นที่ และบริเวณที่ปลูกไม้ผล ก็จะปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวไม้ผลที่ปลูก เพื่อประโยชน์ในการตัดใบคลุมโคนไม้ผล เพื่อลดการสูญเสียน้ำในดิน หรืออาจจะปลูกแบบวงกลมรอบโคนต้นไม้ผลก็ได้

images (6)

images

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

หญ้าแฝกที่เราพร้อมจัดส่งให้ทุกท่าน ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝกพร้อมปลูก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

หญ้าแฝกที่เราพร้อมจัดส่งให้ทุกท่าน

images (3) images (5) ดาวน์โหลด (29) 11427211_922267304483176_5783390668348520461_n

### ทางเราเเนะนำให้ส่งทางรถไฟ เพราะหญ้าแฝกจะไปถึงในวันเดียว เเละยังไม่ช้ำมาก

สำหรับลูกค้าที่สะดวกรับทางรถไฟ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นะครับ

จะเร็วกว่าไปรษณีย์มากครับ แค่วันเดียวก้อได้รับหญ้าแล้ว แต่ถ้าส่งทางไปรษณีย์ต้องรออย่างน้อยๆ 2 วัน นะครับ

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129 

การปลูกหญ้าแฝก ที่ลาดชัน และในบ่อน้ำ ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

การปลูกหญ้าแฝก ที่ลาดชัน และในบ่อน้ำ

155934 images (2) images (4)

ดาวน์โหลด (28) ดาวน์โหลด

การปลูกหญ้าแฝก ที่ลาดชัน และในบ่อน้ำ ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129 

images ดาวน์โหลด (28) cropped-1-1.jpg 11427211_922267304483176_5783390668348520461_n Best_Supplier_s_of_font_b_Vetiver

ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

หญ้าแฝก-21

ระยะเวลาการยั่งรากของหญ้าแฝก ซึ้งสามารถยึดหน้าดินได้ในเวลา อันรวดเร็วจนหน้าตกใจ

คุณกำลังมองหาแล่งขายหญ้าแฝกอยู่ใช้ใหม
คุณมาถูกทางแล้ว

เพราะเราขายหญ้าแฝกมามากกว่า 4 ปีแล้ว สามารถใว้ใจได้เลยในการจัดวส่งสินค้า และ ต้นหญ้าแฝกแต่หละต้นนั้นเราเลือกมาอย่างดี

13493256_989245607857833_1723655293_o   13467791_989245537857840_1716784949_o - Copy

13467802_989245397857854_1179553033_o - Copy   13467723_989245427857851_741752483_o - Copy

 13467430_989245097857884_1634070361_o - Copy   13467673_989245534524507_1407244395_o - Copy

13493188_989245031191224_1501317807_o - Copy

 13467829_989245567857837_360277652_o - Copy

13461068_989245561191171_1065870267_o - Copy

13453391_989245661191161_1690821017_o

13453477_989245627857831_1309493037_o

 13453090_989245017857892_1285867798_o

13453259_989245637857830_1013432755_o

13453334_989245447857849_912813306_o 13453016_989245594524501_533935191_o

13453535_989245521191175_1856876537_o

images ดาวน์โหลด (28)

นอกจากการขยายพันธุ์ตามที่กล่าวแล้ว โครงการยังได้ทดลองการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นเช่น การชำปล้อง/ข้อ การโน้มช่อดอกจนมีรากงอกออกตามข้อ การเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิธีขยายพันธุ์เหล่านี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง ซึ่งจะกล่าวถึงขั้นตอนในการปฏิบัติไว้ภายใต้หัวข้อเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกต่อไป

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129 

 

ขายหญ้าแฝกสวยๆพร้อมปลูก สนใจติดต่อที่ ใลน์ID: win098518 หรือ 098-5180129 ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

13223613_967817250000669_1550386277_o

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

ขายหญ้าแฝกสวยๆพร้อมปลูก วิธีการปลูกหญ้าแฝก ที่ลาดชัน

 

วิธีการปลูกหญ้าแฝก ที่ลาดชัน

 

ดาวน์โหลด (1)  ดาวน์โหลด (2) ดาวน์โหลด

 

หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดิน และรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรนำมาศึกษาและทดลองปลูก

“การปลูกหญ้าแฝก ปลูกเป็นแถวเดี่ยวระยะต้นห่างกัน 10 – 15 เซนติเมตร ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ การดูแลรักษาง่าย ควรทำการทดลองปลูกในร่องน้ำ และบนพื้นที่ลาดชันสูงให้มากเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน”

“การปลูกหญ้าแฝก เป็นแนวคิดใหม่ อยากจะให้ปลูกโดยไม่ต้องหวังผลอะไรมากนัก แต่ผลที่ได้จะดีมาก และการปลูกไม่จำเป็นต้องไปปลูกในที่ของเกษตรกร ขอให้ปลูกกันในสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อคัดพันธุ์ หาพันธุ์ที่ดีไปขยายพันธุ์โดยดอก ต้องดูว่าปลูกแล้วมีพันธุ์ไหนที่ทนแล้งในหน้าแล้งยังเขียวอยู่ก็ใช้ได้ โดยขอให้ปลูกก่อนฤดูฝน จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงเห็น”

 

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

 

ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝกพร้อมปลูก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

     การจัดส่งหญ้าแฝก

5 (1) IMG_20150618_161517 13231118_967738766675184_346773727_n 13220094_967738763341851_638008376_nIMG_20150706_163320

### ทางเราเเนะนำให้ส่งทางรถไฟ เพราะหญ้าแฝกจะไปถึงในวันเดียว เเละยังไม่ช้ำมาก

สำหรับลูกค้าที่สะดวกรับทางรถไฟ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นะครับ

จะเร็วกว่าไปรษณีย์มากครับ แค่วันเดียวก้อได้รับหญ้าแล้ว แต่ถ้าส่งทางไปรษณีย์ต้องรออย่างน้อยๆ 2 วัน นะครับ

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129 

 

 

 

ขายหญ้าแฝกตลอดทั้งปีนะจ๊ะ ขายหญ้าแฝก ซื้อหญ้าแฝก หญ้าแฝกสดพร้อมปลูก ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

images (1)

ถาม: หญ้าแฝก ซื้อที่ไหน ราคาถูกที่สุด

ตอบ: ที่เว็บ  http://xn--12cb7a2dvacy8b9cd3etf6dh.com/

ถาม : หญ้าแฝกภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ส่งมั้ย?

ตอบ : ส่งทั่วประเทศจ้า

ถาม: หญ้าแฝกมีประโยชน์อะไรบ้าง

 

 

ตอบ: หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่มีสมบัติที่เหมาะสมที่สุดต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกเจริญเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาวมาก มันแตกแน่นเป็นก่อใหญ่ เจริญได้ดีทั้งในสภาพดินที่ชื้นแฉะ และที่แห้งแล้งจัด ยังอยู่ได้ทั้งในดินที่มีสภาพดินเป็นกรดหรือสภาพดินเป็นเบส เมื่อปลูกกอแฝกขวางแนวลาดชันเมื่อน้ำไหลบ่าเกิดขึ้นการพังทลายของดิน จะพบว่าหน้าดินที่ไหลมากับน้ำมันจะไหลมาชนกับกอหญ้าแฝก แล้วทิ้งดินเป็นตะกอนสะสม จากนั้นน้ำจะค่อยๆ ซึมลงมาที่รากแฝกมีปุ๋ยเหมือนฟองน้ำหุ้มอยู่ รากหยั่งลึกในดินถึง 3 เมตร จึงช่วยปกกันไม่ให้น้ำไหลเซาะดินอย่างรุนแรงได้ ชาวเกษตรกรส่วนใหญ่พอรู้ถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกจึงนิยมนำมาปลูกที่ลาดชันเพื่อป้องกันไม่ให้ดินร่วงและยึดหน้าดินไว้ และยังนำไปปลูกในที่แห้งแล้งเพราะรากของหญ้าแฝกสามารถแทงทะลุดินที่แห้งได้จะช่วยให้น้ำซึมลงดินได้ลึกตามรากหญ้าจึงทำให้ดินกลับมาชุ่มชื้นได้ ดังนั้หญ้าแฝกจึงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรส่วนมาก และหญ้าแฝกยังสามารถทำให้ดินดีขึ้นได้อีกด้วยเพราะแฝกหยั่งรากลึกจึงสามารถดูดสารอาหารขึ้นมาจากชั้นดินลึกได้ โดยให้ตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมดินเรื่อยๆ ก็จะทำให้หญ้าแฝกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย และทำให้ดินดีขึ้นได้ในที่สุด

l6

รักษาหน้าดินโดยหญ้าแฝก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดิน ที่อุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกัน การชะล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน ซึ่งมีวิธีการปลูกแบบง่าย ๆเกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องให้การดูแลหลังการปลูกมากนัก ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆ อีกด้วย จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝก ลักษณะของหญ้าแฝก หญ้าแฝกมีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกหอม เป็นพืชที่มีอายุได้หลายปี ขึ้นเป็นกอแน่น มีใบเป็นรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลม ยาว 35-80 ซม.มีส่วนกว้าง 5-9 มม. หญ้าแฝกจะมีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็ว โดยการแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในส่วนของก้านช่อดอกได้ เมื่อหญ้าแฝกโน้มลงดินทำให้มีการเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ได้

431_7

คุณสมบัติของหญ้าแฝก

หญ้าแฝกมีการแตกกอจำนวนมาก เบียดเสียดกันอย่างหนาแน่น และแข็งแรงกอตั้งตรง สามารถปลูกติดต่อกันให้เป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งได้ง่าย เปรียบเสมือนกำแพงต้านทานตะกอนดินที่ถูกน้ำกัดเซาะและพัดพามาให้ตกทับถมด้าน หน้าแถวหญ้าแฝก และชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเอ่อและไหลซึมลงไปใต้ดิน

ลำต้นเหนือดินซึ่งมีข้อถี่และข้อที่เกิดจากการย่างปล้อง เมื่อหญ้าแฝกมีอายุใกล้ออกดอกจะแตกหน่อและรากใหม่ออกมาเสมอเมื่อตะกอนดินทับ ถมจึงสามารถตั้งกอใหม่ได้

กอหญ้าแฝกสามารถตัดต้นและใบ ให้แตกหน่อใหม่เขียวสดอยู่เสมอ ต้นและใบใช้เป็นวัสดุคลุมดินรักษาความชุ่มชื้นและเพิ่มแร่ธาตุอาหารพืชให้ แก่ดินเมื่อย่อยสลายแล้ว เช่นเดียวกับปุ๋ยหมัก หากหญ้าแฝกแก่ต้นและใบจะแห้ง เมื่อถูกไฟเผาจะแตกหน่อใหม่เขียวสดขึ้นมาทันทีไม่จำเป็นต้องปลูกใหม่ ผลพลอยได้จากหญ้าแฝกดอน สามารถตัดใบไปกรองเป็นตับแฝกซื้อขายทำหลังคาได้ หญ้าแฝกหอมใบอ่อนใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ ซึ่งจะต้องตัดในช่วงอายุ 2 ถึง 4 สัปดาห์ หลังจากตัดครั้งก่อนเช่น หญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์กำแพงเพชร 2 นอกจากนี้พันธุ์หญ้าแฝกหอมจากอินเดียใช้เลี้ยงปลาจีนได้ ใบหญ้าแฝกหอมเมื่อตากแห้งดีแล้วนำไปทำพวงหรีดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องถักจักสาน เช่น หมวก ตะกร้า เป็นต้น

รากหญ้าแฝก หญ้าแฝกมีรากที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเส้นโตหยั่งลึกลงไปในดิน และแตกแขนงเป็นรากฝอยประสานกันแน่นเหมือนตาข่ายหรือร่างแห เกาะยึดดินให้มีความแข็งแรงมั่นคง การปลูกหญ้าแฝกติดต่อกันระบบรากจะเป็นเสมือนม่านใต้ดินชะลอการไหลซึมของน้ำ ใต้ดินทำให้ความชื้นในดินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการกัดเซาะของน้ำที่ทำให้เกิดร่องขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากด้านล่างของแนวลาดชันย้อนขึ้นมาด้านบน เมื่อถึงแนวหญ้าแฝกก็จะหยุดเพียงแค่นั้น ซึ่งกรณีดังกล่าว คันดินไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ รากหญ้าแฝกยังสามารถดูดซึมสารเคมี แร่ธาตุอาหารพืชที่ถูกชะล้างลงไปในดิน เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชเก็บไว้ในต้นหญ้าแฝก เป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีเหล่านั้นไหลลงไปยังแหล่งน้ำ และปลอดภัยจากการเกิดมลภาวะของน้ำทำให้น้ำมีคุณภาพ

P1000658

ประโยชน์หญ้าแฝก

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร บนที่ดอน หรือที่สูง จะใช้ในการ เพาะปลูกพืชไร่และไม้ผลเป็นหลักแต่พื้นที่เหล่านี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีระบบการชลประทาน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรใช้ในการ เพาะปลูก จึงเป็นพื้นที่การเกษตรที่อาศัยน้ำฝน ปัจจุบัน แม้ว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่ตกในแต่ละปีจะมีปริมาณเท่า ๆ หรือใกล้เคียงกันแต่เกษตรกรก็มักประสบปัญหาภัยแล้ง หรือภาวะพืชที่เพาะปลูกขาด แคลนน้ำเป็นประจำ ก่อความเสียหายแก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากการแก้ไขปัญหาภาวะพืชขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เกษตร น้ำฝนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการเก็บรักษา ความชุ่มชื้นไว้ในดินให้ได้อย่างยาวนาน แต่เท่าที่ผ่านมาตราบจนปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ ในเขตพื้นที่เกษตร น้ำฝนยังคง เพาะปลูกติดต่อกันมา โดยมิได้มีมาตรการใด ในการช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้น ในดินเลย ดังจะเห็นได้จากกการที่ฝนตก ลงมา ก็ปล่อยให้น้ำฝนเป็นจำนวนมาก ไหลบ่าออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเสีย น้ำไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วน้ำฝนที่ไหลบ่า ยังจะกัดเซาะ และพัดพาหน้า ดินซึ่งมีปุ๋ยและธาตุอาหารพืชที่สำคัญ ให้สูญเสีย ไปอีกด้วยมาตรการในการช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดินให้ได้อย่างยาวนาน ซึ่งเป็นวิธีที่ ง่าย และมีประสิทธิภาพ ได้แก่การปลูกหญ้าแฝกแถวเดียว เป็นแนวรั้วตามแนวระดับ ขวางความลาดเทของพื้นที่ โดยแนวรั้วหญ้าแฝกดังกล่าว จะทำหน้าที่ลดแรงปะทะ ของน้ำฝนที่ไหลบ่า ทำให้น้ำแผ่กระจายและไหลซึมผ่านแนวรั้วหญ้าแฝก ซึ่งจะทำให้น้ำ มีโอกาสไหลซึมลงเก็บกักรักษาไว้ในดินได้ทั่วพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ดินมีความชุ่มชื้น เป็นประโยชน์ต่อพืชหลักที่ปลูกไว้ต่อไป นอกจากมีลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกที่แตกต่างไปจากหญ้าอื่น ๆโดยทั่วไปก็คือ ระบบรากฝอย ของหญ้าแฝก จะแข็งแรงและหนาแน่น สามารถชอนไชหยั่งลึกลงไนดิน ตามแนวดิ่ง ได้ถึง 3 เมตร และรากจะไม่เจริญแผ่ขยายออกทางด้านกว้าง จึงไม่แย่ง อาหารของพืชหลักที่ปลูกใกล้เคียงกัน หญ้าแฝกมีรากแกนและรากแขนงอวบใหญ่ จึงทำให้เกาะยึดดิน และดูดซับน้ำไว้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ ขวางความลาดเทของพื้นที่แล้วนอกจากต้นที่เจริญแตกกอ อัดกันแน่นเป็นกำแพง อยู่เหนือดิน แล้วรากของหญ้าแฝกก็จะสานกันแน่นเป็นกำแพงอยู่ในดิน ทำหน้าที่เกาะ ยึดติด และดูดซับเก็บความชื้นไว้ในดินได้เป็นอย่างดี

Best_Supplier_s_of_font_b_Vetiver

 

 

ขายหญ้าแฝกสวยๆพร้อมปลูก สนใจติดต่อที่ ใลน์ID: win098518 หรือ 098-5180129 ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

 

สนใจติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129 

 

l6

11427211_922267304483176_5783390668348520461_n