คุณสมบัติของหญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝกราคาถูก

คุณสมบัติของหญ้าแฝก

images (8)

คำถาม: ผมปลูกพวกไม้ผลไม้ยืนต้นครับ ค่อนข้างแล้งมาก ทราบมาว่า หญ้าแฝกช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดิน ทั้งยังช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ด้วย ขอทราบวิธีการทำครับimages (6)

คำตอบ ในพื้นที่ลาดชันส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดิน วิธีการแก้ไขแบบง่าย ลงทุนต่ำ เขาใช้วิธีการปลูกหญ้าแฝก ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ผลดี ทั้งยังรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายให้กับพื้นที่อีกด้วยนะครับวิธีการและรูปแบบการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ เกษตรกรสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดังนี้

1.พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง โดยเฉพาะแถบภาคเหนือและภาคใต้ ที่เกษตรกรนิยมปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นนั้น ส่วนใหญ่จะปลูกบนคันคูรับน้ำรอบขอบเขา หรือขั้นบันไดดิน ซึ่งมักพบปัญหาคันดินที่สร้างไว้ถูกน้ำฝนกัดเซาะพังทลายเสียหายเป็นประจำ ปัจจุบันสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยการปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแนวรั้วบริเวณคันคูขอบเขา หรือขั้นบันไดดินด้านนอก

-การเตรียมพันธุ์หญ้าแฝก เตรียมเพาะชำหน่อพันธุ์ไว้ในถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 2×6 นิ้ว หรือขอพันธุ์จากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินในจังหวัด

-การเตรียมดิน หลังจากได้ทำคันคูรับน้ำรอบขอบเขา หรือขั้นบันไดดินแล้ว จะต้องเร่งเตรียมดินบริเวณขอบคัน เพื่อปลูกหญ้าแฝกทันที โดยให้พรวนดินให้ละเอียดเป็นแนวแคบๆ ชิดขอบคันด้านนอก เพื่อให้หญ้าแฝกเจริญเติบโต และทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ควรผสมปุ๋ยหมัก และโรยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 แค่เพียงบางๆ คลุกเคล้าลงไปด้วย จะได้ผลดีมาก

-การปลูกหญ้าแฝก นำกล้าหญ้าแฝกที่ได้จัดเตรียมไว้ลงปลูก โดยดึงถุงพลาสติกออก ปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างโคนต้น 5-10 เซนติเมตร กลบดินให้แน่น ควรปลูกในขณะที่ดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่

-การดูแลรักษา ในระยะแรกต้องปลูกซ่อมทันทีเมื่อพบต้นที่ตายไป หลังปลูก 3 เดือนให้ตัดยอด หรือใบให้เหลือความสูง ประมาณ 40 เซนติเมตร จะทำให้หญ้าแฝกแตกกอเรียงชิดติดกันได้เร็วยิ่งขึ้น และให้กำจัดวัชพืชพวกไม้เถาด้วย

2.พื้นที่ที่มีความลาดชันปานกลาง-ต่ำ จะเป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝนที่ไหลบ่า จึงควรที่จะมีการปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ ความถี่ห่างของแนวหญ้าแฝกที่จะปลูก ขึ้นอยู่กับระดับความสูงต่ำของพื้นที่ พื้นที่มีความลาดชันสูง แนวหญ้าแฝกก็จะถี่กว่าพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ แต่ทั้งนี้ ความห่าง
ระหว่างแนวหญ้าแฝกที่จะปลูก จะต้องอยู่ห่างกันไม่เกินค่าสูงต่ำ ตามแนวดิ่ง 1.50 เมตร ซึ่งจะหาได้จากการใช้สายยางหาระดับแบบช่างไม้

3.บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสม่ำเสมอ ในพื้นที่สวนไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชันสม่ำเสมอนั้น ทำได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อกำหนดแนวที่จะปลูก ได้แนวแรกแล้ว แนวต่อๆ ไปก็ใช้จำนวนแถวของไม้ผลที่ปลูกเป็นตัวกำหนด ส่วนวิธีการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ตามเป้าประสงค์ ควรจะได้ไปปรึกษานักวิชาการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดินอย่างใกล้ชิด

4.พื้นที่ที่มีความลาดชันไม่สม่ำเสมอ หรือมีความลาดชันเพียงเล็กน้อย ก็จะมีปัญหาการสูญเสียดินจากน้ำฝนที่ไหลบ่าไม่มากนัก การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นใน
ดินกระทำโดยการปลูกแบบครึ่งวงกลม การปลูกหญ้าแฝกห่างจากโคนไม้ผล 1.50-
2.00 เมตร แบบครึ่งวงกลม หงายรับน้ำฝนที่จะไหลบ่าลงมาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ การปลูกหญ้าแฝกแบบครึ่งวงกลม ก็มีการเตรียมดิน การปลูก รวมทั้งการดูแลรักษาเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว

5.พื้นที่ที่ไม่มีความลาดชัน หรือพื้นที่ราบ ให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ในพื้นที่ โดยให้ไหลบ่าออกจากพื้นที่ให้น้อยที่สุด วิธีการปลูกหญ้าแฝกก็จะปลูกเป็นแถวเดี่ยวล้อมรอบพื้นที่ และบริเวณที่ปลูกไม้ผล ก็จะปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวไม้ผลที่ปลูก เพื่อประโยชน์ในการตัดใบคลุมโคนไม้ผล เพื่อลดการสูญเสียน้ำในดิน หรืออาจจะปลูกแบบวงกลมรอบโคนต้นไม้ผลก็ได้

images (6)

images

สนใจหญ้าแฝกติดต่อที่ ใลน์ID: win098518

12659676_902975096484885_1943913613_n (1)

หรือ 098-5180129

ทางเรามีหญ้าแฝกพร้อมส่งนะครับ

ต้นละ 50 สตางค์ ติดต่อได้ที่ 098-5180129

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *